Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów do komunikacji SMS, MMS, VOICE, monitoringu powodziowego, zarządzania informacją oraz budujemy systemy kontroli parametrów.
Nasze produkty zdobyły uznanie wielu firm na rynku komercyjnym, cieszą się dużym powodzeniem dzięki skuteczności i niezawodności.
Oferujemy produkty informatyczne w zakresie:
  1. Przesyłania i dystrybucji informacji.
  2. Raportowanie zdarzeń (Foto-Raport).
  3. Wspomaganie logistyki, lokalizacja pojazdów.
  4. Programy z wykorzystaniem systemów mapowych.
  5. Mobilny obieg dokumentów najczęściej stosowany w radach gminnych, miejskich i powiatowych.
Systemy Wspomagania Zarządzania Kryzysowego
Powiadamiania SMS, VOICE.
Monitoring powodziowy.
International Information Group Copyright C 2011 by "Di-Bit"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@di-bit.pl
System Alert-SMS.
Projekt Alert-SMS zajął szczególną pozycję w naszej ofercie systemów.
Nasze doświadczenie pozwala na wdrożenie systemu dla każdej Instytucji.
System łączy w sobie funkcje przesyłania i dystrybucji informacji SMS, SMS VOICE (Głosowy).
System Alert-SMS nie służy wyłącznie wspomaganiu zarządzania kryzysowego, ale w pełni realizuje komunikację w jednostkach samorządowych i państwowych.
Głównymi odbiorcami systemu są:
       -Samorządy Gminne i Powiatowe,
       -Urzędy Wojewódzkie,
       -PSP i OSP,
       -Policja,
       -Szpitale.

W zarządzaniu kryzysowym system Alert-SMS usprawnia komunikację, pozwala na rejestrację i powiadamianie mieszkańców. Przy użyciu systemu wysyłane są powiadomienia o zagrożeniach jak i również informacje dotyczące kultury, sportu, informacje o stanie dróg, promocji regionu i wielu innych. Zakres powiadomień tworzony jest pod potrzeby Użytkownika systemu.
W systemie uwzględniono możliwość dystrybucji informacji z lokalnych systemów monitoringów powodziowych, oraz innych systemów kontrolnych.
System jest tworzony przy udziale specjalistów z całej Polski. Znaczący wpływ na rozbudowę systemu mają uwagi naszych Użytkowników. 
Dla potrzeb zarządzania kryzysowego jednym z efektów takiej współpracy było stworzenie funkcji zintegrowanej komunikacji
"Auto-powiadomienie SMS". Funkcja ta umożliwia otrzymywanie bezpośrednio od Dyżurnego Wojewódzkiego Wojewody powiadomienia dla zdefiniowanych przez siebie odbiorców. Kolejnym krokiem było uruchomienie rozszerzenia o publikację szczegółowych komunikatów ze stanowiska Dyżurnego Województwa "WCZK Info". Rozszerzenie powstało przy współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie
i Rzeszowie.
Monitoring Powodziowy
Jest odpowiedzią na potrzebę Użytkowników, którzy chcieli posiadać wszystko w jednym systemie bez potrzeby stosowania wielu programów.
Zaletą systemu jest możliwość pojedynczego instalowania punktów pomiarowych oraz dołączanie danych z lokalnych wodowskazów innych systemów. System można dowolnie rozbudowywać, konfigurować. Wdrożenie systemu Alert-SMS przy już istniejących systemach powiadamiania i monitoringu powodziowego pozwala korzystać z jego dużej funkcjonalności.
Szczegóły na www.di-bit.pl


W kilku punktach o systemie:
  1. Funkcjonalność:
     - Wysyłanie wiadomości SMS, SMS Voice (powiadomienie telefonicznym komunikatem głosowm) w powiadamianiu pracowników, służb i ludności.
     - Raporty dostarczenia wiadomości.
     - Łatwa obsługa, intuicyjny interfejs.
     - Tworzenie kont i alias-ów oraz zarządzanie danymi według potrzeb nadając uprawnienia operatorom.
     - Tworzenie kont Operatorom zewnętrznym np. Policji lub PSP w celu wysyłania wiadomości do mieszkańców w przypadku zaginięcia np. dziecka lub
       osoby starszej.
     - Auto-powiadomienie SMS we współpracy z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego.
     - Dostępność przez przeglądarkę www jak i również sterowanie dystrybucją wiadomości przez telefon.
  2. Niski koszt uruchomienia i obsługi.
  3. Wsparcie telefoniczne i obsługa serwisowa.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
O NAS