DI-BIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 92-781 Łódź, ul Jana Kasprowicza 20. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod Nr. KRS 0000423978, Nip: 648-276-61-97, Kapitał zakładowy: 5000.00 PLN.
Kooperacja:
INWAT-ENERGO Sp. z o. o.
Z siedzibą w Łodzi 90-301 Łódź, ul. Sienkiewicza 101/109, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000167087, NIP 7282502293, Kapitał zakładowy: 80.000,00 PLN.
Systemy Wspomagania Zarządzania Kryzysowego
Powiadamiania SMS, VOICE.
Monitoring powodziowy.
International Information Group Copyright C 2011 by "Di-Bit"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@di-bit.pl
Biuro obsługi klienta:
Tel.: 781-8O8-9O2

E-Mail: bok@alert-sms.pl

Di-Bit Sp. z o.o.
Ul. Jana Kasprowicza 20
92-781 Łódź
KONTAKT