NR 013 - RZ Niebocko

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Wyniki:

Napełnienie koryta: Podstawowe informacje

Prześwit: Podstawowe informacje

Wysokość n.p.m.: Podstawowe informacje

Przyjęty stan ostrzegawczy: Podstawowe informacje

Przyjęty stan alarmowy: Podstawowe informacje

Przyjęty stan krytyczny: Podstawowe informacje

Punkt pomiarowy Poziom