Monitoring Brzozów

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Wyniki:

Napełnienie koryta: Podstawowe informacje

Prześwit: Podstawowe informacje

Wysokość n.p.m.: Podstawowe informacje

Przyjęty stan wysoki: Podstawowe informacje

Przyjęty stan ostrzegawczy: Podstawowe informacje

Przyjęty stan alarmowy: Podstawowe informacje

Punkt pomiarowy Poziom