Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle posiada system powiadamiania mieszkańców Alert-SMS. System będzie wykorzystywany przy zarządzaniu kryzysowym i ma na celu umożliwienie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz wysyłanie wiadomości ze wskazówkami postępowania.
Każdy mieszkaniec może zarejestrować się do sytemu celem otrzymywania takich wiadomości. Rejestracja polega na wpisaniu imienia, nazwiska, adresu (ulica i numer posesji), numeru telefonu komórkowego i ewentualnego adresu E-mail. Adres podany w rejestracji powinien być adresem stałego pobytu lub posiadania nieruchomości na terenie Miasta Jasła.
Wiadomość wysyłana z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie kierowana do odbiorców według miejsca, które zostało podane podczas rejestracji. Osoba rejestrująca się otrzyma wiadomość o sytuacji kryzysowej dotyczącej miejsca podanego podczas rejestracji bez względu na miejsce, w którym się znajduje. System nie kieruje informacji do wszystkich osób znajdujących się w danym regionie zagrożenia ani nie zbiera danych o bieżącej lokalizacji. Rejestrujący się ma do dyspozycji stronę POMOC, na której zawarte są wskazówki dotyczące rejestracji oraz opis działania systemu. Jeden numer telefonu może być przypisany tylko do jednej lokalizacji.
O Systemie.