1. Firma Diamond-Bit Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, Ul. Wolności 318, KRS 0000423978, Nip: 648-276-61-97, Regon 242965690,
    Dostawca Systemu Alert-SMS nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez
    Użytkowników strony www.miasto-jaslo.alert-sms.pl (zwanej dalej "Stroną Rejestracji”).

2. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego dane te przekazywane są do
    Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle (Zwanego dalej „Administratorem danych”) i mogą zostać
    wykorzystane wyłącznie do przesłania na wskazany numer telefonu i adres e-mail powiadomień, ostrzeżeń i informacji z Urzędu Miasta
    w Jaśle.

3. Na Stronie Rejestracji wykorzystywana jest technika „Cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją
    zapisywany przez serwer firmy
Diamond-Bit Sp. z o.o. na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy Diamond-Bit Sp. z o.o.
    Może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną Rejestracji z tego komputera. Korzystanie z technik „Cookies” nie pozwala na
    pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W momencie
    zamknięcia okna przeglądarki, plik Cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

4. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk
    oglądalności strony Rejestracji oraz do administracji serwerem firmy
Diamond-Bit Sp. z o.o.

5. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie Rejestracji jest regulowana w/w postanowieniami.

6. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych:
    E-mail:
wbizk@um.jaslo.pl

7. W przypadku pytań dotyczących polityki bezpieczeństwa danych prosimy o kontakt z dostawcą Systemu Alert-SMS:
    E-mail: rejestracja@alert-sms.pl
Polityka prywatności przy korzystaniu ze strony rejestracji do Systemu Alert-SMS Urzędu Miasta w Jaśle.