Rejestrując się w systemie powiadamiania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle zobowiązuje się do przestrzegania poniższych postanowień zwanych dalej „Regulaminem”.
   1. Jestem świadom, iż numer, z którego będą przychodziły wiadomości sms jest numerem wysyłania wiadomości i kontakt z nim jest
       niemożliwy.
   2. Numer podany w rejestracji jest moją własnością lub rejestruje inną osobę za jej pełną zgodą oraz osoba ta została poinformowana przeze
       mnie o zasadzie działania systemu i regulaminie.
   3. W przypadku zmiany danych adresowych zobowiązuje się do zmiany ich w systemie. Zmianę taką można dokonać poprzez stronę www
      (wyrejestrować i ponownie zarejestrować numer telefonu). Zmiany można dokonać również przez kontakt z Administratorem systemu
      E-mail:
      Telefon:
      Adres:
   4. Jeżeli nastąpi zmiana numeru telefonu, fakt ten zgłoszę administratorowi.
   5. W ramach możliwości będę stosować się do zaleceń przysłanych w powiadomieniu alarmowym.
Regulamin rejestracji w systemie Alert-sms administrowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta w Jaśle.